Salı, Ocak 18Önemli Haberler
Shadow

AFAD KPSS 60 puanla 1.749 işçi alımı başlıyor! Müracaat kuralları sürecine ait adımlar neler?

AFAD KPSS 60 puanla 1.749 işçi alımı başlıyor! Müracaat koşulları sürecine ait adımlar neler?

Afet Ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) rekor düzeyde işçi alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran toplamda 1.749 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye’nin farklı vilayetlerinde farklı takımlarda istidam sağlayacak kurum adaylardan en az 60 KPSS puan kuralı arıyor.

Yayınlandığı iki farklı ilan ile müracaat tarihinde takımlara ait müracaat koşullarını açıklayan kurum 18 Kasım 2021 tarihi prestiji ile müracaatları almaya başlayacak. İşte 2021 AFAD işçi alımı ayrıntıları..

Afet Ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) işçi alımı müracaatları 18 Kasım 2021 saat 10.00 prestiji ile başlayacak. 27 Kasım 2021 tarihi saat 17.00 prestiji ile sona erecek.

Adaylar gerekli evraklar ile müracaat müddeti içerisinde Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek. 

AFAD kontratlı işçiye ödenecek bürüt maaş cetveli yayınlanan ilan ile paylaşıldı. İşte maaşlar;

2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, kurallarını taşımak.

2.1.2. Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 2.1.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.5. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan tipinden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her vilayet için başka ayrı belirtilen sayı ve tahsil durumuna nazaran ilan edilen durum sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her vilayet için belirlenen sayıda ve tahsil durumuna nazaran ilan edilen konuma ilişkin en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da imtihana girmeye hak kazanacaktır.

2.1.6. Adaylar yalnızca bir vilayet ve tahsil durumuna nazaran bir konum için müracaatta bulunabilecek olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak imtihana katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak.

2.1.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B kontratlı işçi pozisyonlarında” tam vakitli olarak misyon yapmakta iken mukavelesi feshedilen adayların son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek-1 inci hususunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIMI RESMİ İLAN METNİ
KONTRATLI İŞÇİ ALIMI RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan