Cuma, Mayıs 20Önemli Haberler
Shadow

Artuklu Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı başladı! Müracaat ne vakit bitiyor?

Artuklu Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı başladı! Müracaat ne vakit bitiyor?

Mardin Artuklu Üniversitesi 2020 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istidam sağlayacak olan üniversite, 8 ofis vazifelisi, 1 teknisyen, 2 mühendis, 1 mimar, 2 tekniker, 1 teknisyen, 8 paklık vazifelisi, 1 bakım çalışanı, 1 ısıtma vazifelisi, 2 sürücü, 1 bahçıvan ve 7 güvenlik vazifelisi takımlarında istidam sağlayacak. İşte müracaat ayrıntılar…

Müracaatlar Ne Vakit Sona Erecek?

Mardin Artuklu Üniversitesi kontratlı işçi alımı 26 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinde yer alan müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı (Işık Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen müracaatta bulunabilecek.

MÜRACAAT FORMU

Gerekli Dokümanlar Neler?

1. Müracaat Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 

2. 2020 KPSS İmtihan Sonuç Dokümanı.

3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi. 

4. İkametgâh Dokümanı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir).

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının aslı yahut Noter onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu doküman kabul edilecektir). 

6. İsimli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir). 

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Dokümanı (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu evrak kabul edilecektir.) 

8. Özgeçmiş, evraklar ve sertifikalar (Aslı yahut E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu doküman kabul edilecektir.)

 9. Muhafaza ve Güvenlik İşçisi için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı. 

10. Müdafaa ve Güvenlik İşçisi için vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel pürüzü, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığına dair sıhhat raporu. (Asıl yahut yedek olarak kazananlardan istenecektir.) 

11. Deneyim istenilen durumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı ıslak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması gerekir. 

12. Şoför Dokümanı aslı ve fotokopisi (istenilen konum için). 

13. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Müracaat Kuralları Neler?

1. 657 sayılı Kanun’un 48. hususunda belirtilen genel kaideler:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Her takım için belirlenmiş tahsil kurallarını taşımak,
c. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanun’un 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

3. KHK ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

4. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi takımı için;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. hususundaki kuralları taşımak.
b. Yapılacak misyon gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak.
c. Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi pürüzler bulunmamak.
d. Sıhhat açısından vazifesini devamlı yapmasına mahzur bir hali bulunmamak.
e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Bayan adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
f. Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak.

5. Takviye Çalışanı (Temizlik) takımı için;

a. Paklık vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi manileri bulunmamak,

6. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |