Pazar, Mayıs 22Önemli Haberler
Shadow

Bakanlık en az lise mezunu 6.459 işçi arıyor! Sürücü Hizmetli Zabıt Katibi Güvenlik Teknisyen…

Bakanlık en az lise mezunu 6.459 işçi arıyor! Sürücü Hizmetli Zabıt Katibi Güvenlik Teknisyen…

Adalet Bakanlığı, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ekindeki “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında 3.618 kontratlı zabıt katibi, 830 kontratlı mübaşir, 984 kontratlı muhafaza ve güvenlik vazifelisi, 33 kontratlı teknisyen, 12 kontratlı işaret lisanı tercümanı, 83 kontratlı sürücü, 29 kontratlı aşçı ve 870 kontratlı hizmetli olmak üzere toplamda 6.459 işçi alımı gerçekleştirecek. Müracaat koşulları be tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılar aday ile paylaşıldı. 

Son Müracaat Ne Vakit?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi, Mübaşir, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Teknisyen, Lisan Tercümanı, Sürücü, Aşçı ve Hizmetli alımı başvuruları 1 Mart 2022 tarihinde başlayıp 17 Mart 2022 tarihleri ortasında saat 23:59:59’a kadar devam edecek. 

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak müracaatları gerçekleştirecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

MÜRACAAT EKRANI

Müracaat Kaideleri Neler?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Birinci kere atanacaklar için yapılacak imtihanın son müracaat günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı hususundaki yaş kaidelerini taşımak,

c) Merkezî imtihanın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle; –

Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret lisanı tercümanı, sürücü, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana müracaat edebilecektir.)

– Muhafaza ve güvenlik vazifelisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan hatalardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından yoksun olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Özel Müracaat Kaideleri Neler?

Adalet Bakanlığı alım yapılacak takımlara ait aranan özel müracaat kurallarını yayınlanan ilan ile duyurdu. İşte ayrıntılar;

a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alanları ile öbür lise ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıyeten daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Üstte sayılanlar dışında, en az lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamladığını belgelemek yahut en son müracaat tarihi prestijiyle Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamlayan aday buna ait resmi belgeyi, daktilo yahut bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı imtihandan en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler ortasından, imtihan sırasında her bir küme için ilgisine nazaran imtihan heyeti yahut kurul tarafından kura metoduyla belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan söz yazmak,

Adayların uygulamalı imtihanda en az doksan söz yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan söz sayısı, yazı içerisindeki söz ve cümle tekrarları ile söz ve satır atlama nedeniyle metnin mana bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu süreç yapılırken yanlış yazılan söz sayısının toplam yazılan söz sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması yahut iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri söz atlanması halinde yazılan metnin mana bütünlüğü koşulunu taşımadığı kabul edilir.

(Uygulamalı imtihanda aday F ya da Q klavyeden rastgele birini seçebilecektir. Kıymetlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

a) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

b) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak imtihanın son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak,

d) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmamak,

e) Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan kuralları taşımak,

En az meslek liseleri yahut teknik liselerin ilgili kısımlarından mezun olmak,

a) En az ön lisans yahut dengi okul mezunu olmak,

b) Türk İşaret Lisanı Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Lisanı Yeterlilik İmtihanından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak yahut tercümanlık yapacak düzeyde işaret lisanını bildiğini gösteren en az 200 saatlik Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı evrak ya da sertifikaya sahip olmak (Aday sonuç dokümanını, doküman yahut sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

a) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine nazaran Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası prestijiyle ise en az D1 sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

a) Ortaöğretim yahut yükseköğrenim kurumlarının aşçılık yahut dengi kısmı mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıyeten aşçılık sertifikası, ustalık evrakı yahut dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) En az lise yahut dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile öbür resmî kurum yahut kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Ulusal Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık dokümanı yahut dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |