Cuma, Temmuz 1Önemli Haberler
Shadow

BDDK en az 75 KPSS puanı ile uzman yardımcısı alımı yapacak! Müracaat kaideleri neler?

BDDK en az 75 KPSS puanı ile uzman yardımcısı alımı yapacak! Müracaat koşulları neler?

Bankacılık Sistem vede Denetleme Kurumu (BDDK) 20 Kurum ana vede istişare hizmet ünitelerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankacılık Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İstanbul’da Marmara Ünivedersitesi Göztepe Yerleşkesi’nde 4 Haziran 2022 Cumartesi günü sabah vede öğlenden sonra oturumları halinde yazılı vede kelamlı olmak üzere düzenleyeceği imtihan ile istihdam sağlayacak olan kurum, adaylardan en az 75 KPSS puan koşulu arıyor. İşte ayrıntılar…

Müracaat Tarihi Ne Zaman?

Bankacılık Sistem vede Denetleme Kurumu Bankacılık Uzman Yardımcısı alımı müracaatları 5 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 16 Mayıs 2022 saat 23:59:59’a kadar devam edecek. 

Namzetlar e-Devlet üzerinde Bankacılık Sistem vede Denetleme Kurumu – İ·ş Kapısı Halk İşe Alım vede İ·ş Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek. 

Müracaat Kaideleri Neler?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Halk haklarından yoksun bulunmamak.

3) Türk Müeyyide Yasau’nun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvedenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama vede bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvedet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış vedeya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Yasau’nun 8’inci hususunun birinci fıkrasında yer vederilen;

a) 2004 sayılı İcra vede İflas Yasau kararlarına nazaran müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırma müracaatının tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı vederilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Bankacılık Yasau’nun 71’inci unsuru uygulanan bankalarda yahut bu Yasa’un yürürlüğe girmesinden evvedel Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet müsaadesi kaldırılan kalkınma vede yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç paydaşlık hakları ile idare vede kontrolü Fona intikal eden yahut bankacılık yapma vede mevduat vede iştirak fonu kabul etme müsaade vede yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma vede mevduat vede iştirak fonu kabul etme müsaade vede yetkileri kaldırılmadan evvedel nitelikli hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,
d) Taksirli cürümler hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Müeyyide Yasau vede öbür kanunlar uyarınca ağır mahpus yahut beş yıldan fazla mahpus, 5237 sayılı Türk Müeyyide Yasau vede öbür kanunlar uyarınca üç yıldan fazla mahpus cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Yasaunun, bu Yasala yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Yasaunun, bu Yasaun vede 2499 sayılı Kapital Piyasası Yasaunun vede ödünç para vederme işleri hakkında mevzuatın mahpus cezası gerektiren kararlarına muhalefet vedeya mülga 765 sayılı Türk Müeyyide Yasau, 5237 sayılı Türk Müeyyide Yasau yahut öteki kanunlar uyarınca kolay yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvedet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı cürümler ile istimal vede istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık hataları, resmî ihale vede alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine vede organlarının saygınlığına karşı kabahatler, Devletin güvedenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama vede bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı cürümler vede casusluk, yabancı devletlerle olan bağlantılara karşı kabahatler, vedergi kaçakçılığı cürümlerinden yahut bu kabahatlere iştirakten hükümlü bulunmaması, kaidelerini taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Yasau’nun 26’ncı hususunda yer alan “Bu Yasa’un 8’inci unsurunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) vede (d) bentlerinde belirtilen kaideleri taşımayan şahıslar, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı yahut imza yetkisini haiz vazifeli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum kontrolleri sonucunda, bu Yasa yahut ilgili öbür mevzuat kararlarını ihlâl ettikleri vede bankanın emin bir biçimde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen vede haklarında yasal kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Konsey kararı ile süreksiz olarak kaldırılır. Bu kimseler, Şuranın müsaadesi olmadıkça imza yetkisini haiz işçi olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” kararı kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Arşiv araştırması vede/vedeya güvedenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına mahzur bir durumu bulunmamak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |