Cuma, Temmuz 1Önemli Haberler
Shadow

Bosch, iklim nötr teknolojiye milyarlarca Avro yatırım yapacak

yılın görünümünü bulanıklaştırıyor

2021 satış: 78,7 milyar Avro / FVÖK: 3,2 milyar Avro.

Hidrojen elektrolizi için 14 milyar Avro’luk pazara giriş – Bosch, 2030 yılına kadar bu yeni iş alanına yaklaşık 500 milyon Avro yatırım yapacak.

Elektromobilite siparişleri birinci kere 10 milyar Avro’yu aştı.

Stefan Sıcaktung: “Elektrifikasyon, iklim nötrlüğe giden en süratli yoldur.”

Dr. Markus Forschner: “Bosch Grupsi, 2021’in zorluklarının üstesinden muvaffakiyetle geldi, fakat sonuç üzerindeki baskı ağırlaşıyor.”

Filiz Albrecht: “Değişim vakitlerinde, toplumsal sorumluluk, bizimle mümkün olduğunca çok sayıda çalışanı yeni iş alanlarına almak manasına gelir.”

Dr. Christian Fischer: “Bosch, 2025 yılına kadar ısı pompası işine 300 milyon Avro yatırım yapacak.”

Rolf Najork: “Ağa bağlı güç idaresi, fabrikalarda güç vederimliliğinin kapılarını açıyor.”

Dr. Markus Heyn: “Bosch, yollardaki elektrikli güç aktarma sistemlerinde bir numaralı tedarikçidir.”

Stuttgart vede Renningen, Almanya – 2021 mali yılında Bosch, şiddetli bir ortama karşın satışlarda vede sonuçlarda değerli bir büyüme elde etti. Teknoloji vede servis tedarikçisi tarafından elde edilen satış geliri yüzde 10,1 artarak 78,7 milyar Avro’ya, faaliyet sonucu (operasyonlardan elde edilen FVÖK) yarıdan fazla artarak 3,2 milyar Avro’ya ulaştı. Evvedelki yıl yüzde 2,8 olan faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı yüzde 4’e yükseldi. Bosch Grupsi İdare Şurası Önderi Dr. Stefan Sıcaktung, şirketin yıllık sayıları ile ilgili yaptığı sunumunda, “2021 mali yılının başarılı sonucu, . yılın kuvvedetli ortamıyla gayret ederken inancımızı güçlendiriyor.” dedi.

Kıymetli belirsizliklerden biri, Ukrayna’daki savaş vede tüm sonuçlarıdır. Şirket, çalışanlarına karşı sorumluluğunu çok önemliye alıyor. Birebir vakitte, bilhassa mültecilerin acılarını dindirmek için birinci günden bu yana kapsamlı insani yardım sağlıyor. Bosch Grupsi İdare Konseyi Önderi, “İnsanların hayatta kalmak için savaştığı yerlerde, aklımız onlarda kalıyor vede endişelerini paylaşıyoruz.” dedi. Savaşın siyasi çatışmayı çözemeyeceğini de kelamlarına ekledi. Sıcaktung’a nazaran . durum, siyaset yapıcılar vede toplum üzerindeki fosil yakıtlara daha az bağımlı hale gelme vede yeni güç kaynaklarının geliştirilmesini şiddetle takip etme baskısını vurgulamaktadır. Bu nedenle Bosch Grubu’nun, kuvvedetli ekonomik ortama karşın global ısınmayı azaltmak için sistematik olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kelamlarına ekledi. Ayrıyeten Sıcaktung, Bosch’un elektrifikasyon vede hidrojen üzere iklim nötr teknolojilere üç yıl içinde 3 milyar Avro yatırım yapacağını duyurdu.

Sıcaktung, savaşın kısa vadede karbon emisyonlarını azaltmadaki ilerlemeyi yavaşlatacağına inanıyor. Fakat uzun vadede Avrupa’daki teknolojik dönüşümü hızlandıracak. Sıcaktung, “Politika yapıcılar, ister . binaları daha güç vederimli hale getirmek için teşvikler sağlamada, isterse büyük ölçüde genişleyen yenilenebilir güç üretiminde olsun, bunu daha fazla kararlılıkla hareket etmek için ipucu olarak alabilirler.” dedi. Yeşil elektriğe dayanması şartıyla, elektrifikasyonun iklim nötrlüğe giden en süratli yol olduğuna inanıyor. Bu nedenle Bosch, sürdürülebilir mobiliteyi ileriye taşıyor: 2021’de şirketin elektromobilite ile ilgili siparişleri birinci sefer 10 milyar Avro’yu aştı. Ancak Sıcaktung, hidrojenin de gerekli olduğunu vurguladı. Sıcaktung, “Endüstri siyaseti, iktisadın tüm dallarını hidrojene hazır hale getirmeye odaklanmalı. Elektrik tabanlı tahliller önceliğe sahip, fakat hidrojen tabanlı tahlillerin de daha fazla ivme kazanması gerekiyor. Mavi gezegenimizde sürdürülebilir bir biçimde yaşamak istiyorsak her ikisine de gereksinimimiz olacak.” dedi. Tıpkı vakitte Bosch İdare Heyeti Önderi, önümüzdeki üç yıl içinde şirketin işini dijital olarak dönüştürmek için 10 milyar Avro daha yatırım yapacağını duyurdu. Sıcaktung, “Sürdürülebilirlikte dijitalleşmenin de özel bir rolü var vede tahlillerimiz bu önermeden yola çıkıyor.” dedi. Bosch portföyündeki bu çeşit tahlillerin örnekleri ortasında akıllı konut güç yöneticisi vede ağa bağlı üretim güç platformu sayılabilir.

2022 yılı genel görünümü: Şiddetli bir ortamda yüksek seviyede belirsizlik

Bosch Grupsi, birinci çeyrekte satışlarını yüzde 5,2 artırdı. Bosch Grupsi İdare Konseyi Azasi vede Para Yinel Müdürü Dr. Markus Forschner, “2022’ye sağlam bir başlangıç yaptık. Şu anda, faaliyet raporumuzda yer alan yüzde 6’lık satış büyüme iddiasını aşmayı bekliyoruz. Fakat, karşılaştığımız değerli belirsizlikler, bir bütün olarak . yıl için daha yanlışsız bir kestirimde bulunmanın hala güç olduğu manasına geliyor.” dedi. Forschner’a nazaran şirket, geçen yılki FVÖK marjını yakalama amacına tam olarak ulaşamayacak. Satışlarda beklenen bir artışa karşın, bu yüzde 3 ila 4 aralığında olacak. “Enerji, hammadde vede lojistik maliyetlerindeki süratli artışlar nedeniyle mali sonucumuz üzerindeki yük değerli ölçüde artıyor.” Hususilikle Mobilite Tahlilleri iş kesiminde, maliyet baskısı şu anda çok yüksek. Kimi hammaddelerin fiyatları 2020’den bu yana yaklaşık üç katına çıktı. Forschner, “Devam eden yüksek fiyatlara vede çok değişken piyasalara hazırlanmamız gerekiyor. Yalnızca araba üreticileri değil, tedarikçiler de fiyat artışlarını yansıtmak zorunda.” dedi.

– durum ışığında Bosch, global iktisada ait beklentilerini şimdiden kıymetli ölçüde revize etti. Şirket, bu yıl yüzde 3½’nin biraz altında büyümesini bekliyor. Yılın başında bu beklenti yüzde 4 civarında bir büyümeydi. Yaklaşık 88 milyon araçlık otomotiv üretimi için evvedelki varsayımı vede beklenen yıllık yüzde 9’luk artış da muhtemelen karşılanmayacak. Forschner bunun nedenlerinin, Çin’deki koronavirüs pandemisinin olumsuz tesirlerinin tekrar canlanması vede devam eden çip kıtlığı olduğunu düşünüyor. Fakat genel olarak şundan emin: “Tekrar de şirket olarak Bosch bu güçlü etabın üstesinden gelecek. Burada değerli olan, öncü eserlere vede net bir uzun vadeli stratejik odağa sahip olmak vede biz ikisine de sahibiz.”

Hidrojen elektrolizi: 14 milyar Avro’luk pazara giriş

Tesirli iklim hareketi ismine Bosch, hidrojen elektrolizine yönelik bileşen işine giriyor. Şirket, yarısı 2025 için planlanan pazara çıkış tarihine kadar olmak üzere bu alana, yaklaşık 500 milyon Avro’luk yatırım yapmayı planlıyor. Sıcaktung, “Hidrojen teknolojilerini geliştirmek için geniş bir temelimiz var vede Avrupa’da hidrojen üretimini ilerletmek istiyoruz. Elektrolizör bileşenlerine yönelik global pazarın 2030 yılına kadar yaklaşık 14 milyar Avro’ya ulaşmasını bekliyoruz.” dedi. Bosch, akıllı bir modül oluşturmak için güç elektroniği, sensörler vede denetim ünitesi ile birleşen, hidrojen elektroliz sisteminin temeli olan yığını tedarik edecek. H2 jenerasyonuna yönelik yığınların 2025 üzere erken bir tarihte üretime girmesi bekleniyor.

Sürdürülebilirlik: Yeni güç kaynaklarına geçişte toplumsal sorumluluk

Bosch, Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşması’nı destekliyor vede kendisini sürdürülebilirlik konusunda özel bir sorumluluk taşıyor olarak görüyor: Bosch, dünya genelindeki 400 şirket lokasyonuyla 2020’den beri karbon nötr. Karbon nötrlüğünün kalitesine gelince, şirket beklenenden daha yeterli ilerleme kaydediyor. Bosch, 2020’lerin sonunda elde etmeyi hedeflediği güç tasarrufunun üçte birini şimdiden gerçekleştirdi. Bosch İdare Şurası Azasi vede Endüstriyel İlgiler Yöneticisi Filiz Albrecht, ““Sürdürülebilirlik artık ikincil bir bahis değil. Bu, her şirketin ana işinin bir kesimi olmalıdır.” dedi. Bosch’un kurumsal toplumsal sorumluluğu ekonomik, toplumsal vede ekolojik dertler üçlüsünü kapsıyor. “Bu üç mevzuyu istikrarda tutmak kolay değil. Değişim vakitlerinde, toplumsal sorumluluk, bizimle mümkün olduğunca çok sayıda çalışanı yeni iş alanlarına almak manasına gelir.” Albrecht’in belirttiği üzere Bosch, öncelikle daha evvedel içten yanmalı sistemleri üreten lokasyonlarda iklime ziyan vedermeyen teknolojiler geliştiriyor. Tekrar maharet kazandırma programları vede şirket içi işe yerleştirme platformu, güç aktarma sistemi operasyonlarında çalışan tam 1.400 çalışanın yazılım vede elektromobilite üzere alanlarda yeni işler üstlendiği manasına geliyor. Albrecht, “Yıl sonuna kadar, neredeyse tamamı şirket içinde istihdam edilen yaklaşık 2.300 çalışan taşınabilir vede sabit yakıt hücreleri üzerinde çalışacak.” dedi vede ekledi: “Bu, Bosch tarafından gerçekleştirilen bir dönüşümdür.” Ayrıyeten şirketin bu yıl dünya genelinde 10.000 yeni yazılım mühendisi almayı planladığını da bildirdi.

Termoteknoloji: Isı pompası işine 300 milyon Avro

Dr. Christian Fischer, “Karbon emisyonlarının üçte birinden fazlasının binalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle iklim hareketinin insanların meskenlerinde de gerçekleşmesi gerekiyor.” dedi. Bosch Grupsi İdare Şurası Önder Yardımcısı olan Fischer, tüketim eserleri vede güç vede bina teknolojisinden de sorumlu. “Alternatif ısıtmaya geçişin ülkü olarak yeşil elektrikle çalışan ısı pompasıyla başlar.” Dünya genelinde yeni binalara yönelik yasal gereklilikler bunu giderek daha fazla yansıtıyor: Sırf Almanya’da, örneğin, 2024 yılına kadar yeni ısıtma sistemlerinin yüzde 65’inin yenilenebilir güç kaynaklarından beslenmesi gerekecek. Fischer, “Bosch, önümüzdeki yıllarda ısı pompası işine 300 milyon Avro daha yatırım yapacak.” dedi vede ekledi: “Pazar, bugün ile 2025 ortasında yıllık yüzde 15 ila 20 oranında büyüyecek. “Pazardan iki kat daha süratli büyümeyi hedefliyoruz.” Bosch, . binalarda da üzerine düşeni yapmak istiyor: hidrojene hazır gaz yakıtlı kazanlarıyla şirket, doğal gazlı ısıtma sistemlerinden hidrojenli ısıtma sistemlerine geçişi kolaylaştırıyor. Ayrıyeten, bina sistemlerini birbirine bağlayarak vede entegre ederek Bosch, birebir anda hizmetlerden daima gelirden daha fazla hisse elde etme gayesine daha da yaklaşıyor. Fischer, “Yapı sistemleri işinde, hizmetler esasen tüm satışların neredeyse yarısını oluşturuyor. Teknolojiyle iklim hareketini şekillendirmeye yardımcı olmak vede hizmet işimizi genişletmek olan stratejik amaçlarımız birbirini tamamlıyor.” dedi.

Endüstri Teknolojiler: Dijitalleşme yoluyla güç vederimliliği

Endüstriyel üretimde Bosch, fabrikalarında güç vede maliyet vederimliliğini güzelleştirme uğraşlarını hızlandırıyor. Robert Bosch GmbH’nin Endüstriyel Teknoloji iş dalını denetlemekten sorumlu İdare Şurası Azasi Rolf Najork, “Endüstriyel üretimin dijitalleştirilmesi iklim hareketine katkıda bulunuyor. “Yalınce ağa bağlı güç idaresi sayesinde, üretim operasyonlarımızın yıllık güç tüketimini ortalama yüzde 5 azaltıyoruz.” Endüstri 4.0 portöfyündeki Kuvvedet Platformu, halihazırda 80 müşteri projesinde vede 120 Bosch lokasyonunda kullanılıyor. Najork, birebir vakitte Bosch Grupsi’nin endüstriyel teknolojisinde elektrifikasyonu benimsediğini de kelamlarına ekledi. Şirket, taşınabilir makinelerin yüzde 30’unun 2030 yılına kadar elektriklendirilmesini bekliyor. Bu, yüksek voltajlı sistemler için 1,5 milyar Avro bedelinde ek bir pazar hacmi manasına geliyor. Bosch ayrıyeten endüstriyel teknolojisiyle elektrikli sürüşü ilerletmek istiyor. Najork, “VW ile bir proje ünitesinde, Avrupa’daki batarya hücresi fabrikalarını donatacak bir şirket kurmak için çalışıyoruz. Ortak gayemiz, batarya teknolojisinin yüksek hacimli üretiminde maliyet önderi olmaktır.” dedi. Uzmanlar, batarya hücreli üretim teknolojisinin 2030 yılına kadar dünya genelinde 50 milyar Avro’luk kümülatif pazar hacmine ulaşmasını bekliyor.

Alternatif mobiliteye geçiş: Pil vede yakıt hücreli güç transfer sistemleri ile elektrifikasyon

Bosch, AB’nin Yeşil Anlaşması’nın karayolu trafiğinin elektrifikasyonuna kesin bir takviye sağlamasını bekliyor. Robert Bosch GmbH İdare Konseyi Azasi vede Mobilite Tahlilleri iş kesiminin lideri Dr. Markus Heyn, “Bütün araba üreticileri, büyüyen elektrikli araç pazarından mümkün olan en büyük hissesi elde etmeye istekli. Bosch, kendisini yollardaki elektrikli güç transfer sistemlerinde bir numaralı tedarikçi olarak görüyor.” dedi. Heyn, ana teknik misyonun, batarya da dahil olmak üzere güç transfer sistemini yanlışsız sıcaklıkta tutmak vede yolcu bölmesinde gerekli iklim konforunu sağlamak olduğunu söyledi. Heyn, akıllı termal idarenin tek başına elektrikli sürüş menzilini yüzde 25 artırabileceğine dikkat çekti. Bu hedefle Bosch, evvedelce entegre edilen bir tahlil geliştirdi: esnek termal ünite yahut FTU. FTU ile Bosch, 2020’lerin sonunda 3.5 milyar Avro’luk bir hacme ulaşacak bir pazara giriyor. Yakıt hücrelerine dayalı elektrikli mobilite için Bosch, bu yıl kamyonlar için yakıt hücreli güç transfer sistemlerinin üretimine başlayacak. Heyn, “Bamberg tesisinde, en geç 2020’lerin ortasında gigawatt çıkışlı yığınlar üretmeyi hedefliyoruz. 2030’a kadar, yakıt hücreli bir kamyonu kullanmak dizelden daha değerli olmayacak. Maksadımız bu.” dedi. Bosch, taşınabilir yakıt hücreleri için sermaye harcamasını bir kere daha artırarak 2021 ile 2024 ortasında neredeyse 1 milyar Avro’ya çıkardı.

2021 iş yılı: Maliyet baskısına karşın zorlukların üstesinden geliniyor

Forschner, “Yinel olarak Bosch Grupsi, 2021’deki zorlukları düzgün bir formda aştı. Satışlarımızı yüzde 10,1, operasyonlardan elde ettiğimiz FVÖK’ümüzü de yüzde 50’den fazla artırdık.” dedi. Bosch tüm bunları, devam eden koronavirüs pandemisine, yarı iletkenlerde devam eden arz darboğazlarına vede zati değerli ölçüde yüksek olan hammadde fiyatlarına karşın başardı. Forschner, “Sonbaharel satış sayılarımıza ek olarak, kapsamlı maliyet düşürücü tedbirlerimiz de meyvedelerini vederdi. Geleceğe yönelimimiz, sağlam mali sonucumuza da yansıyor.” dedi. Bosch Grupsi’nin araştırma vede geliştirme maliyeti 6,1 milyar (2020: 5,9 milyar Avro) Avro’ya ulaştı. Araştırma vede geliştirme maliyeti, elektromobilite vede şoför takviye sistemlerinin yanı sıra sanayi vede ısıtma teknolojisinde elektrifikasyona odaklandı.

2021 iş yılı: İş kesimlerine nazaran gelişmeler

Tüm iş dalları, bu olumlu gelişmeye katkıda bulundu. En yüksek satışı gerçekleştiren Mobilite Tahlilleri iş bölümü, satışlarda yüzde 7,6 artış kaydederek 45,3 milyar Avro’ya ulaştı. Kur tesirlerinin ayarlanmasının akabinde, büyüme yüzde 7,9 oldu. Geçen yılki zararın akabinde iş bölümü, faaliyetlerinden yüzde 0,7’lik bir FVÖK marjı ile biraz daha olumlu bir sonuç elde etti. Forschner ekledi, “Mobilite Tahlilleri, bilhassa çip ezasına maruz kalıyor vede mobilitede esaslı değişikliklere hazırlanmak zorunda. Birebir vakitte bölüm, elektromobilite vede otonom sürüşe değerli ön yatırımlar yapıyor vede şimdiden hammadde vede lojistik için kıymetli ölçüde daha yüksek maliyetler üstlenmek zorunda kaldı.” Forschner, Endüstriyel Teknoloji iş kesiminin değerli makine mühendisliği pazarlarının toparlanmasından yarar sağladığını vede satışları yüzde 18,9 artırarak 6,1 milyar Avro’ya çıkarabildiğini söyledi. Kur tesirlerinin ayarlanmasının akabinde, büyüme yüzde 19,4 oldu. FVÖK marjı yüzde 8,4 oldu. Geçen yılki güçlü performansın akabinde, Sağlam Tüketim Malları iş bölümü satışlarını yine yüzde 12,7 artırarak (kur tesiri ayarlandıktan sonra yüzde 14,4) 21 milyar Avro’ya çıkardı. Dal, operasyonlardan yeniden çift haneli (yüzde 10,2) FVÖK marjı elde etti. Kuvvedet vede Yapı Teknolojisi iş bölümü, satışlarını yüzde 7,8 yahut kur tesirlerinin ayarlanmasının akabinde yüzde 8,8 oldu artırdı. 5,9 milyar Avro’luk toplam satışla iş bölümünün FVÖK marjı yüzde 5,1’e ulaştı. Forschner, “İklim dostu ısıtma teknolojimiz bu başarılı sayılara büyük katkı sağladı.” dedi.

2021 iş yılı: Bölgeye nazaran gelişmeler

Bosch Grupsi, tüm bölgelerde satış gelirlerinde artış kaydetti. Avrupa’da satışlar bir evvedelki yıla nazaran yüzde 8,9 artışla 41,3 milyar Avro olarak gerçekleşti. Kur tesirlerine nazaran ayarlandığında, bu artış yüzde 10 oldu. Şimal Amerika’da satış gelirleri, yüzde 6,5’lik (kur tesirlerinin ayarlanmasının akabinde yüzde 9,3) artışla 11,4 milyar Avro’ya yükseldi. Beylikdüzü Amerika’da satışlar yüzde 32 yahut kur oranı tesirlerinin düzenlenmesinin akabinde yüzde 45,1 artışla 1,4 milyar Avro’ya çıktı. Asya Edilgenik‘te, öteki bölgeler de dahil olmak üzere, satışlar 24,5 milyar Avro’ya ulaştı. Evvedelki seneye nazaran artık yüzde 13,1 ya da kur tesirlerinin ayarlanmasının akabinde yüzde 11,7 oldu.

2021’deki çalışan sayısı: Tüm bölgelerde artış

31 Aralık 2021 prestijiyle Bosch Grupsi dünya çapında 402.614 kişiyi istihdam etti. Bu sayı, bir evvedelki yıla nazaran 7.580 kişi daha fazla. Bu artış, Avrupa, Amerika vede Asya olmak üzere üç bölgede de görüldü: Almanya’daki çalışan sayısı 131.652’de sabit kaldı. Araştırma vede geliştirmede çalışan sayısı 2.949 kişi artarak 76.121 çalışana ulaştı.

Kaynak: (BHA) – Ak ( Erkekaz ) Havadis Casussı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |