Perşembe, Ocak 20Önemli Haberler
Shadow

Harran Üniversitesi en az lise mezunu ve KPSS 60 puan ile işçi alımı yapacak! İşte ayrıntılar

Harran Üniversitesi en az lise mezunu ve KPSS 60 puan ile işçi alımı yapacak! İşte ayrıntılar

Harran Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca 107 kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, Eczacı, Biyolog, Diyetisyen, Sıhhat Teknikeri, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Mühendis, Ofis Çalışanı, Öteki Sıhhat İşçisi, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi ve Paklık Vazifelisi takımlarına en az lise mezunu adaylar ortasından istidam sağlayacak. Ayrıyeten müracaat koşulları ve tarihini tüm ayrıntıları yayınlanan ilan ile açıklayan kurum, beraberinde en az 60 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte takımlar ve kontenjanlar…

MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?

Harran Üniversitesi işçi alımı başvurusu için adayların gerekli evraklarla birlikte üniversitenin Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunması gerekiyor.

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Harran Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 11 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 25 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1)Adayların başvurduğu konumu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır. 

2) 2020 KPSS (B) sonuç evrakı internet çıktısı (sonuç evrakı ÖSYM kayıtları ile denetim edilecektir.) 

3) Mezuniyet Dokümanı (diploma ön ve art yüzü fotokopisi yahut karekodlu e-devlet kapısı çıktısı) 

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak. 

5) Kimlik Fotokopisi 

6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Müracaat Formuna yapıştırılmış olacak) 

7) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi durumuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü unsurunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimin muvaffakiyetle tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının evrak teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik müddeti olmak.) 

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma evrakı (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması ve ayrıyeten isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı gerekmektedir.) 

9) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

1-Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel koşullar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak, 
b-) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak. 
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak. 
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS (P94) puan cinslerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 

3- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar. 

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince hala kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) unsuruna nazaran kontratlı işçi olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına tıpkı unvanda müracaat yapamaz Fakat ilgili mevzuat yeterince yordama uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık mühlet kaidesine tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek şartı ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu unsura muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama evresinde ilgili evrakın ibrazı istenecektir.) 

5- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

6- Tüm durumlar için haftalık çalışma müddeti 40 saati aşmayacak formda ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde vazife yapma (gece dahil) kuralını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına mahzur durumu bulunmamak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan