Cuma, Temmuz 1Önemli Haberler
Shadow

İçişleri’nden Mansur Yavaş’ın soruşturma müsaadesi tezine cevap

İçişleri’nden Mansur Yavaş’ın soruşturma müsaadesi argümanına cevap

Ankara İrişehir Belediyesi Mansur Yavaş, İçişleri Nazırlığının dokümanlı şikayetlerle ilgili süreç yapmadığını argüman etmişti. Nazırlık’tan, Yavaş’ın argümanı sonrası açıklama geldi. 

Açıklamada kanun yeterince, ihbar vede şikayetlerin soyut vede genel nitelikte olmaması, kişi yahut olay belirtilmesi, tezlerin önemli bulgu vede belgere dayanması gerektiği; aksi durumda bu ihbar vede şikayetlerin sürece konulmadığı hatırlatıldı. 

Ayrıyeten, soruşturma müsaadesi kararının gerekçeli olmasının mecburî olduğu belirtildi. Mevzuatın kararlarına karşın, Yavaş’ın tezinin mesnetsiz olduğu kaydedildi. İçişleri Nazırlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

MANSUR YAVAŞ’IN TEZİ

Ankara İrişehir Belediye Önderinin 02/05/2022 tarihli kimi basın yayın organlarında yer alan demecinde; “dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Nazırlığı, dokümanlı şikâyetlerimize bile süreç yapmıyor, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunduğumuz birçok bahisten yalnızca 9’u ile ilgili İçişleri Nazırlığından müfettiş görevlendirildi” halinde Mülkiye Teftiş Şurasını zan altında bırakmayı amaçlayan, gerçek dışı beyanlarda bulunduğu görülmüş olup, kamuoyunu hakikat bilgilendirmek hedefiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere memurlar vede başka kamu vazifelilerinin misyonları ile ilgili olmayan yahut misyonları ile ilgili olsa dahi direkt Cumhuriyet Başsavcılıklarına soruşturma yapabilme yetkisi vederilen ihbar vede şikayetler ile ilgili inceleme vede soruşturmalar rastgele bir idari merciinin müsaadesi olmaksızın direkt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturulabilmektedir. Misyonla ilgili olan vede 4483 sayılı Memurlar vede Diğer Halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Yasa kapsamın giren ihbar vede şikayetler için ise soruşturma açılabilmesi yeniden bu Yasada gösterilen yetkili mercilerin müsaade vedermesine bağlı tutulmuştur. Diğer bir deyişle Mülkiye Teftiş Konseyi vede Mülkiye Müfettişleri fakat 4483 sayılı Yasa kapsamına giren ihbar vede şikayetlerde devreye girmektedirler.

KANUNDA DETAYLI OLARAK DÜZENLENDİ

4483 sayılı Yasa kapsamına giren ihbar vede şikayetlerin hangi mercilere, nasıl yapılacağı, bu ihbar vede şikayetler üzerine idari merciler tarafından yaptırılacak araştırma yahut ön incelemeler sonucunda vederilecek kararlar ile bu kararlara karşı başvurulabilecek yargı yolları tıpkı Yasaun ilgili unsurlarında detaylı olarak düzenlenmiştir.
Gerçekten, 4483 sayılı Yasaun “Vakaın yetkili mercie iletilmesi, sürece konulmayacak ihbar vede şikayetler” başlıklı 4’üncü unsuru mucibince; bu cins ihbar vede şikayetler Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılabileceği üzere, direkt yetkili idari mercilere de yapılabilmektedir. 

İHBAR VE ŞİKAYETLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

Birebir unsur yeterince; ihbar vede şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılıkları yahut yetkili idari merciiler tarafından sürece konulabilmesi için ihbar vede şikayetin soyut vede genel nitelikte olmaması, ihbar yahut şikâyetlerde kişi yahut olay belirtilmesi, tezlerin önemli bulgu vede dokümanlara dayanması gerekmektedir. Bu kaideleri taşımayan ihbar vede şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları vede müsaade vedermeye yetkili merciler tarafından sürece konulmayacak, lakin argümanların, sıhhati kuşkuya mahal vedermeyecek evraklarla ortaya konulmuş olması halinde dilekçede isim, soyad, imza ile iş yahut ikametgâh adresinin doğruluğu koşulu aranmayacaktır.  

SORUŞTURMA KARARININ GEREKÇELİ OLMASI ZARURÎ

Yasaun 6’ıncı hususu yeterince ise, yetkili idari merciinin vedereceği “soruşturma müsaadesi vederilmesi” yahut “vederilmemesi” kararlarının gerekçeli olması mecburidir. Yasaun 9’uncu hususu mucibince ise; yetkili merciin, soruşturma müsaadesi vederilmesine yahut vederilmemesine ait kararı Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur yahut öbür kamu görevlisine vede varsa şikayetçiye bildirilmektedir. Soruşturma müsaadesi vederilmesine ait karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yahut öteki kamu vazifelisi; soruşturma müsaadesi vederilmemesine ait karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçi, müsaade vedermeye yetkili merciler tarafından vederilen sürece koymama kararına karşı da şikâyetçi idari yargıda itiraz yoluna gidebilmektedir. Diğer bir deyişle yetkili idari mercilerin vederdiği kararlar büsbütün yargı kontrolüne tabi kararlardır.
 
Gerek Cumhuriyet Başsavcılıklarından gerekse direkt Nazırlığımıza intikal eden her türlü ihbar vede şikayet de üstte açıklanan mevzuat kararlarına vede yerleşik yargı kararlarına nazaran sürece alınmakta, sonuçlandırılmakta vede muhataplarına bildiri edilmektedir. 

YAVAŞ’IN SAVI MESNETSİZ OLMAKTAN ÖDEYE GEÇEMEYECEK

Mevzuatın bu açık kararlarına karşın vede bu kararların yargı kontrolüne tabi olduğu görmezden gelinerek Mülkiye Teftiş Heyetinin ihbar vede şikayetlere keyfi muamele yaptığı tezini ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği üzere, bu cins temelsiz savların Mülkiye Teftiş Konseyinin Türk yönetim sistemindeki saygınlığını zedeleyemeyeceği de kamuoyu tarafından aslında takdir edilmektedir.
 

KAYNAK: HABER7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |