Perşembe, Mayıs 19Önemli Haberler
Shadow

KPSS 50 puan ile Trabzon Üniversitesi işçi arıyor! Müracaat kaideleri neler?

KPSS 50 puan ile Trabzon Üniversitesi işçi arıyor! Müracaat koşulları neler?

Trabzon Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun B fıkrasına nazaran toplamda 50 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Mühendis, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Ofis İşçisi, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi ve Dayanak Çalışanı takımlarında istidam sağlayacak olan üniversite, müracaatları toplamaya başladı. En az lise mezunu adayların müracaatta bulunabileceği ilana nazaran yeniden adaylardan en az 50 KPSS puan alma kuralı aranıyor. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Trabzon Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 31 Ocak 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 14 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına ilişkin [email protected] web adresi üzerinden temin ettikleri müracaat formu ve gerekli evraklar ile birlikte tekrar Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yolu ile müracaatlarını yapabilecek.

MÜRACAAT SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

İşçi alımı müracaat sonuçları 18 Şubat 2022 tarihinde üniversitenin www.trabzon.edu.tr web adresi üzerinden ilan edilecek.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

  • 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı

  • Özgeçmiş

  • Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Müracaat Formu

  • Askerlik durum evrakı (erkek adaylar için)

  • Aranan niteliklerde istenilen özel kurala ilişkin sertifikaya ait doküman (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü yahut hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

  • Şimdiki isimli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

  • 2 adet aktüel vesikalık fotoğraf

  • Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi durumu için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı

MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kaideler ile üstteki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel kaideler aranacak olup adaylar ilanda yer alan konumlardan yalnızca birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut vazifeye başlamasına mani hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl/ruh sıhhati ve beden hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci hususunun 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı uyarınca bu hususa muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) kümesi P94 puanı temel alınacaktır. Ayrıyeten aranan nitelikler kısmındaki özel koşullara ait belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kaidesine uygun olması gerekmektedir.

4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet tarzı çalışmaya mahzur bir durumu bulunmamak.

6- Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu vazifesinden çıkarılanlar ilana müracaatta bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel kuralların ilan tarihinin birinci günü prestijiyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Müracaatlar incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile misyonlarına başlayış tarihleri Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresi ile İşçi Daire Başkanlığının [email protected] web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe ters evrak verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına müracaat formu ve istenilen öteki dokümanlar ile birlikte şahsen yahut posta yolu ile yapılacaktır. Müracaat yahut atanma için istenilen evrakları eksik teslim eden, geç müracaatta bulunan yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır. Fax yahut elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |