Perşembe, Mayıs 19Önemli Haberler
Shadow

Personelin talebi olmasa da ihbar müddeti kullandırılacak!

Emekçinin talebi olmasa da ihbar müddeti kullandırılacak!

Yargıtay Hukuk Genel Heyeti, iş arama müsaadesinden yararlanmanın emekçinin isteği şartına bağlı tutulmadığına hükmetti. Emsal kararla birlikte; talep bulunmasa da çalışana iş arama müsaadesi verilmesi zarurî hale gelirken, patron bu mevzuda bir takdir hakkına sahip olmayacak.

Özel bir şirkette çalışan 55 yaşındaki personel, Toplu İş Kontratı hususları mucibince emekliliğe sevk edildi. 22 haftalık ihbar öneli kullanabileceği bildirilen personel, bu müsaadenin kullandırılmadığı gerekçesiyle İş Mahkemesi’ne müracaat etti.

Davacı emekçi, mukavele gereği; kıdemi 5 yıldan fazla olan emekçinin ihbar önelinin 22 hafta olduğunu ve patronun her gün günde 4 saat iş arama müsaadesi vermek mecburiyetinde olduğunu tabir etti. Arama müsaadesi kullandırılmadan çalıştırıldığını ve işine fiilen son verildiğini öne süren davacı, iş arama müsaadelerine ait fiyatın yüzde 100 artırımlı olarak ödenmesi gerektiğini ileri sürerek iş arama müsaadesi alacağının faiziyle davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı şirket, tezleri reddetti. Mahkeme, davacının uzman tarafından hesaplanan iş arama müsaadesi alacağına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu.

6. İş Mahkemesi, birinci kararında direndi. Bu karar da davalı şirket tarafından temyiz edilince devreye bu sefer Yargıtay Hukuk Genel Konseyi girdi.

ÇALIŞANIN TALEBİ OLMASA DA İHBAR SÜRESİ KULLANDIRILACAK

4857 sayılı İş Kanunu’nun emekçiye bildirim mühleti içinde iş arama imkanının tanındığının hatırlatıldığı Yargıtay kararında, “İş arama müsaadesine ait düzenlemede patronun talep şartından bahsetmeksizin çalışana iş arama müsaadesinin verilmesi gerektiği belirtilerek bu mecburilik karara bağlanmıştır. Bildirimde iş arama müsaadesini toplu kullanmadığı takdirde günde 4 saat çalışacağının belirtildiği, davacının da iş kontratının feshinin yasaya, iş yeri uygulamasına karşıt olduğu ve toplu müsaadeyle ilgili yazılı ya da kelamlı bir talebinin bulunmadığını belirterek itirazda bulunduğu ortadadır. İş arama müsaadesinin kullanılması gerektiğine ait hatırlatma hedefli yapılan ikinci ihtara yönelik olarak da daha evvelki yazılı itirazını tekrarladığını, fesih sürecinin türel olarak geçerli olmadığını ileri sürdüğü anlaşılmıştır.

Davacının iş arama müsaadesini kullanmadığı ihbar müddetince davalı iş yerinde tam gün mesai ile çalıştığı ise sabittir. Sahiden de İş Kanunundaki amir karara nazaran iş arama müsaadesinden yararlanma personelin isteği şartına bağlı tutulmamıştır. Talep bulunmasa da personele iş arama müsaadesi verilmesi mecburî olup patron bu hususta bir takdir hakkına sahip değildir.

Somut olayda olduğu üzere davalı patron tarafından iş arama müsaadesinin kullanılması için yapılan bildirimler de patronu bu yükümlülükten kurtarmaz. Patronun müsaade verildiğini belirttiği gün ve saatlerde çalışılmak istenmesi durumunda emekçiye iş verilmemesi gerekir. Ayrıyeten davacı personel bildirimlere yaptığı itirazında feshin yasaya ve iş yeri uygulamasına karşıt olduğunu belirtmiş olup iş arama müsaadesini kullanmak istemediği istikametinde bir beyan yahut bir itiraz ileri sürmemiştir.

Bu nedenle müsaadenin kullandırılması gerekirken çalıştırılan davacıya müsaade kullanmaksızın alacağı fiyata ilaveten çalıştırıldığı müddetin fiyatı de yüzde yüz artırımlı ödenmelidir. Bu nedenle emredici düzenleme gereği müsaadenin kullandırılmasının mecburî olduğunun kabulü ile alacağın karar altına alınması gerektiğini karara bağlayan direnme kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Mahkeme kararının onanmasına hükmedilmiştir” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |