Çarşamba, Ocak 19Önemli Haberler
Shadow

SGK bünyesine KPSS ile memur alımı devam ediyor!

SGK bünyesine KPSS ile memur alımı devam ediyor!

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana nazaran; Toplumsal Güvenlik Kurumu bünyesine yazılı imtihan ile 25 kişilik müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Müracaat yapacak adayların Ocak ayı prestiji ile 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıyeten ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanında; KPSSP22 yahut KPSSP48 puan çeşitlerinin birinden seksen ve üzerinde puan almış olmaları gerekmektedir. 

 1. Geçerli KPSS İmtihanları: 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanları.

 2. Yazılı İmtihan Tarihi: 19.02.2022 (Cumartesi) ve 20.02.2022 (Pazar) – Yazılı İmtihana Müracaat Tarihleri: 06.12.2021 – 17.12.2021 tarihleri ortası. 

 3. Yazılı İmtihanın Yapılacağı Yer: Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına katılabilmek için; 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda yazılı nitelikleri taşımak – İmtihanın yapıldığı 2022 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, 

 • En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden yahut toplumsal hizmetler, sıhhat yönetimi yahut sıhhat idaresi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, sanayi mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında; KPSSP22 yahut KPSSP48 puan cinslerinin birinden seksen (80) ve üzerinde puan almak, 

 • Yazılı imtihana müracaat eden (atama yapılacak takım sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2020 ve 2021 KPSS imtihanı bahsedilen puan tipleri birlikte pahalandırılacak olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü imtihana çağırılacaktır), kaideleri aranır. 

 • Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sıhhat durumunun yurdun her yerinde vazife yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat koşullarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

Müracaatlar; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 06.12.2021-17.12.2021 tarihler ortasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

Adaylar; T.C. Kimlik Numarası ile müracaat ekranına giriş yapacak, “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Aday Müracaat Formu” nu eksiksiz ve yanlışsız halde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. Müracaatta yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından denetim edilecektir.

– Yazılı imtihan; klasik yolda olmak kaidesi ile Toplumsal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü hususunda sayılan ve aşağıda belirtilen bahis başlıklarından hazırlanır.

a) Kompozisyon (Yazılı imtihanın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, aktüel ve sosyo-ekonomik hususlarda yapılır.)

b) Kamu Maliyesi

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Sarfiyatları, Kamu Borçları ve Bütçesi)

2) Maliye Siyaseti

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) İktisat

1) İktisat Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)

2) İktisat Siyaseti

3) Para Teorisi ve Siyaseti

4) Memleketler arası İktisat

5) Türkiye İktisadı ve Şimdiki Ekonomik Meseleler

ç) Hukuk

1) Anayasa Hukuku

2) Uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Değerli Evrak Hukuku)

5) Yönetim Hukuku ve İdari Yargılama Tarz Hukuku

6) Toplumsal Güvenlik ve İş Hukuku

d) Muhasebe

1) Genel Muhasebe

2) Mali Tablolar Tahlili

e) Yabancı Lisan

1) İngilizce

2) Fransızca

3) Almanca, lisanlarından birisi.

 • Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana çağırılmazlar.

 • Kelamlı imtihanda adayların yazılı imtihan hususları ve genel kültür bahislerindeki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tavır ve davranış üzere şahsî nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

 • Yazılı ve Kelamlı İmtihanlarda başarılı sayılmak için Toplumsal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33’üncü unsurlarında başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları almış olmak gerekir.

 • Yazılı ve kelamlı imtihan sonuçlarına itirazlar, yazılı ve kelamlı imtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile imtihan şurasına yapılabilir. Bu itirazlar, imtihan şurası tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 • Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanı sonuçları; imtihanı asil yahut yedek olarak kazananları, muvaffakiyet sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile küme başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

 • Adaylar imtihan günü imtihana giriş evrakı ile geçerli kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) olması gerekmektedir. İmtihana giriş dokümanı ve geçerli kimlik dokümanı yanında olmayanlar imtihan salonlarına alınmayacaktır.

 • Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

 • Adaylar imtihanda yazacakları yazılar için yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

 • İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile imtihan kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

 • Giriş imtihanını kazanan adaylardan bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu atama süreçlerinden evvel Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanların imtihanı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıyeten, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilen bireyler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan