Çarşamba, Ocak 26Önemli Haberler
Shadow

TSK KPSS puanı ile 2021 subay alımı başladı! Müracaatlar ne vakit bitecek?

TSK KPSS puanı ile 2021 subay alımı başladı! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2021 yılının son subay alımı için ilan yayınlamaya devam ediyor. 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini içi kurum yeni bir müracaat başvuru kılavuzu daha yayınladı. KPSS puanı temel alınarak yapılacak istidama ait müracaat koşullarından tarihine ve formuna kadar merak edilen tüm ayrıntılar müracaat kılavuzu ile adaylara duyuruldu. İşte TSK 2021 subay alımına ait tüm ayrıntılar…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muvazzaf Subay alımı ön müracaatları başladı. Adaylar 28 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak müracaat sürecini tamamlayabilecek. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile yahut öteki hallerde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile müracaat ekranını açacak. Akabinde müracaat sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacak. Tercih sürecini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini denetim edebilecek. 

MÜRACAAT EKRANI
MÜRACAAT KILAVUZU

(a) Kontratlı subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Kontratlı Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK İşçi Kanunu 14’üncü hususu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara Ait Yönetmeliğin 39 ve 11’inci unsurlarında düzenlenmiş olan,

 • Türk vatandaşı olmak,

 • Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

 • (Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan rastgele bir sebeple çıkmamış yahut çıkarılmamış olmak, başka okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay yahut astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut bunların adayı olarak daha evvel istihdam edilmemiş olmak,

 • Kontratlı er/erbaş yahut bunların adayı iken kontratı idarece feshedilmemiş olmak,

 • Devlet memurluğundan yahut kamu vazifesinden rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak.

 • Taksirli kabahatler hariç olmak üzere, genel yahut özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, mahpus cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş yahut hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkartılmış olsa bile rastgele bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış yahut haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümler, Devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk cürmü, kamu itimadına karşı işlenen kabahatler, genel ahlaka karşı işlenen cürümler ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, hata işlemek maksadıyla örgüt kurma, itimat berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra yere yemin, cürüm uydurma, banka ve kredi kartlarının berbata kullanılması, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak, fuhuş, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı husus imal ve ticareti, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak, gayri alışılmış mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma kabahatlerinden ötürü hakkında mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak yahut bu hatalar nedeniyle hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 • Genelev, birleşme yeri, randevu konutu, tek başına fuhuş yapılan konut ve misal yerlerde çalışmamış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtların, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar nedeniyle hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin gurur ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen yarar yollarında çalışmamış ve hala çalışmıyor olmak,

 • Rastgele bir bayanla yahut erkekle nikâhsız olarak karı-koca üzere birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak yahut gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak, (XIII) Yapılacak imtihanlarda başarılı olmak,

 • Bakanlık tarafından imtihan, mülâkat ve başka seçim süreçleri sonucunda yayımlanan kıymetlendirme sıralamasında, evvelce ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

 • Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan cürümlerinden, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci unsurunda belirtilen cürümlerden hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 • Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamak,

 • (XVII)Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş yahut görmüyor olmak,

 • Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

 • Rastgele bir işte çalışmış yahut hala çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet evrak almak,

 • Bakanlık tarafından belirlenecek başka özel kuralları taşıyor olmak,

(b) Kontratlı subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Kontratlı Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK İşçi Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara Ait Yönetmelik’teki başka kurallara sahip olmak.

(c) Bu unsurda belirtilen koşullardan rastgele birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 hususu doğrultusunda deneme mühleti (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve kontratlı subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c hususu doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan