Salı, Ocak 18Önemli Haberler
Shadow

Üniversite bünyesine KPSS puanıyla en az 4 bin TL maaşla kontratlı işçi alımı yapılacak!

Üniversite bünyesine KPSS puanıyla en az 4 bin TL maaşla kontratlı işçi alımı yapılacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sıhhat Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız Diş Sıhhati Uygulama ve Merkezi Başhekimliğine kontratlı işçi alımı gerçekleştirilecek. Erkek ve bayan adaylar müracaat yapabilirken müracaat kaideleri ve tarihler üniversite tarafından yayınlanan ilan ile birlikte duyuruldu. İlanın yayınlandığı tarihten 15 gün içerisinde müracaatlar şahsen gerçekleştirilirken adaylardan gerekli olan müracaat evraklarını kuruma teslim etmesi istenecek. Müdafaa Güvenlik Vazifelisi durumuna yalnızca erkek adaylar müracaat yapabilecek. Müracaat yapmaya hazırlanan adayların müracaat kurallarını taşıması gerekiyor. İşte Hemşire, psikolog, diyetisyen, sıhhat teknikeri, ofis işçisi ve muhafaza güvenlik müdafaası işçi alımı için müracaat özel kuralları…

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Toplam 34 İşçi Alımı Yapacak!

Üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere alım yapılacak takımların müracaat koşulları belirli oldu. Hemşire, Psikolog ve Diyetisyenlik kısımlarına yapılacak müracaatlarda adayların ilgili kısımların 4 yıllık fakültelerinden mezun olması kuralı aranıyor.

Sıhhat Teknikeri, Öteki Sıhhat İşçisi alımlarında ilgili fakültelerin ön lisans programlarından mezunu olmak yeterliyken ofis işçisi alımlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar müracaat yapabilecek.

Müdafaa güvenlik vazifelisi alımları için lisans mezunu olma kaidesi aranırken adaylardan silahlı yahut silahsız güvenlik vazifelisi kartı koşulu istenecek. Uzunluğu 170 cm’den kısa olanlar ve 30 yaşını tamamlamış adaylar müracaat yapmayacak. İşte alımlar için aranan kriterlerin tamamı;

Müracaatlar Ne Vakit ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde işçi alımı başvurusunu yapabilecek. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı müracaatları 18 Kasım- 2 Aralık tarihleri ortasında alınacak. Müracaat yapmak isteyenler buradan müracaat formuna ulaşarak başka dokümanlar ile birlikte müracaatlarını işçi daire başkanlığına şahsen yapacak. Eksik evrak, bilgi ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylarda Aranacak Genel Ve Özel Şartlar!

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 • Müracaat tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Vazifelileri için 30 yaşını tamamlamamış olmak.)

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak. 18.11.2021 “PER ŞEMBE” NAMIK 11076 “EBYS” “ÇEŞİTLİ İLANLAR” 3 

 • Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

 • Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli yahut muaf olmak.

 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 • Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince hala kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuruna nazaran kontratlı işçi olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına birebir unvanda müracaat yapamaz. Lakin ilgili mevzuat yeterince yola uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık müddet koşuluna tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek şartı ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu unsura karşıt durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama evresinde ilgili dokümanın ibrazı istenecektir)

 • Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 yahut KPSSP94 puan çeşidine sahip olmak.

 • Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Nöbet tarzı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

 • Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi manileri bulunmamak

 • Tecrübe dokümanı mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir. 

Müracaatta Hangi Dokümanlar İstenecek?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı müracaatlarında adaylardan resmi siteden elde edilen müracaat formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet dokümanı fotokopisi,  KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı, erkek adaylar için askerlik durum evrakı, 1 adet vesikalık fotoğraf, tecrübe dokümanı, SGK Hizmet Dökümü, Özel Güvenlik Kimlik Evrakı talep edilecek.

İşçi Alımı Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

KPSS B kümesi puan sıralamasında puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olana, bununda tıpkı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik tanınır. Müracaatları olumlu bedellendirilen adaylar en geç 15 iş günü içerisinde ksu.edu.tr adresinden açıklanır. Alım yapılacak takımın 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenir. Asil kazananların belirlenen tarihler içerisinde müracaat etmemesi durumunda yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek kazananlar yerleştirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan