Salı, Ocak 18Önemli Haberler
Shadow

Üniversiteye en az lise mezunu işçi alımı devam ediyor! En az KPSS 60 puan kâfi…

Üniversiteye en az lise mezunu işçi alımı devam ediyor! En az KPSS 60 puan kâfi…

Mersin Üniversitesi Sıhhat Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitesinin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacağını açıkladı. En az KPSS 60 puan kuralı arayan kurum müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. İlan ile en az lise mezunu adaylar ortasından seçilecek adaylara, alım yapılacak boş takımlar açıkladı. İşte 2021 kontratlı işçi alımına ait ayrıntılar…

Mersin Üniversitesi alım yapacağı takımları açıkladı. İşte takımlar;

  • Hemşire

  • Toplumsal Çalışmacı 

  • Sıhhat Teknikeri

  • Röntgen Teknisyeni

  • Öbür Sıhhat Personeli 

  • Teknisyen

  • Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi

  • Ofis İşçisi

  • Takviye Personeli 

Mersin Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 15 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 29 Kasım 2021 tarihi mesai saati bitimine yani 17.00’ye kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli evraklar ile birlikte Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunacak.

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ıncı hususundaki yaş kaidelerini taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci hususundaki tahsil kaidelerini taşımak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1- Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kuralları taşıyor olmak,

2- 2020 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır,

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Nöbet metodu çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması,

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması,

6- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan