Çarşamba, Ağustos 10Önemli Haberler
Shadow

Makalelım ihracatında gaye 5 milyar dolar

Makalelım ihracatında amaç 5 milyar dolar

Makalelımda rakibi Hindistan vede Polonya ile yarışan Türkiye bu yıl 5 milyar dolar yazılım ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin yazılım ihracatı oyun bölümüyle birlikte düşünüldüğünde 3 milyar dolara yaklaştı. Selenay Yağcı’nın Dünya’daki haberine nazaran dalın bu yılki amacı ise toplamda 5 milyar doları aşmak. Hususilikle Türkiye oyun bölümü dünyada birinci 10 ülkeden, birinci 5 ülke olmaya yaklaştı.

IDC bilgilerine nazaran dünya yazılım pazarı her yıl yüzde 7 büyüyor vede yaklaşık 659 milyar dolar hacme sahip. Pazarın yüzde 53’e yakını kurumsal kaynak idaresi, müşteri bağları idaresi tedarik zinciri idaresi, iş analitiği, insan kaynağı idaresi vede üretimi de içine alan iş yazılımları segmentinden oluşuyor. İş yazılımları segmentinde harcamaların 2020-2025 yılları ortasında ise yüzde 6,7’lik yıllık bileşik büyümeyle 241 milyar dolardan, 334 milyar dolara çıkacağı varsayım ediliyor. ABD, dünya genelindeki üçte biri hisseyle dijital dönüşüm harcamaları ile en büyük pazar pozisyonunda. Makalelım kesimi de bu ivmeden yararlanmak istiyor.

Nihayet 10 yılda önemli bir gelişme gösteren kesimin gözü özel teşvikte

Bilişim Endüstricileri Derneği (TÜBİSAD) Önderi Levedent Erkekanıltan, TÜBİSAD’ın her yıl yayınladığı Bilgi vede Bağlantı Teknolojileri Dal raporlarına nazaran Türkiye yazılım pazarı, 2020’de 25,2 milyar TL büyüklüğe ulaştığını kaydetti. TÜBİSAD’ın raporuna nazaran toplam ihracat içinde en büyük hissenin Bilgi Teknolojileri- Makalelım kategorisinde olduğunu söz eden Erkekanıltan, şunları söyledi: “Sektörün toplam ihracatı 2016-2020 yılları ortasında dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 büyüdü. Türkiye yazılım bölümü ömür maliyeti açısından öteki ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek potansiyele sahip. Bu potansiyel – halklerarası yazılım firmaları için büyük avantaj olduğu kadar, eserlerini Türkiye’de geliştiren vede ihraç eden firmaları da rekabetçi kılıyor.”

TURQUALİTY YAZILIMA GELİYOR

Türk yazılım dalının dünya yazılım kesiminden küçük bir hisse aldığını söyleyen Makalelım Endüstricileri Derneği (YASAD) Önderi Gönül Kamalı, pandemiyle birlikte yerli yazılıma olan ilgi vede yerli yazılım dalında ticarileşme potansiyeli süratli arttığını vede bu muvaffakiyetin – halklerarasında da kıymetli noktaya taşıyacağını belirtti. Kamalı, Türkiye’nin yazılım vede bilişim kesim ihracatında son 10 yılda önemli bir gelişme gösterdiğini söz ederek, şunları söyledi: “Türkiye’nin en çok Ar-Ge yapan bölümü olan yazılım vede bilişim hizmetleri dalında faaliyet gösteren yaklaşık 7 bin 500 firma vede 10 bine yakın startup bulunuyor. 2021’de süratle değişen pazar dinamiklerin yerli yazılımların yurtdışında tanınması vede yaygınlaşması kolaylaştırdı. Makalelım ihracat büyüklüğü 3 milyar dolara ulaştı. İhracatta bu yıl için 5 milyar dolar, kısa vadede de 10 milyar dolar ihracat amacına ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye yazılım dalı üretimde 50 yıllık, ihracatta 30 yıllık bir geçmişe sahip. Artık deneyimimizi sıçratmanın arifesindeyiz.” Kamalı, “Beylikdüzülararası platformlara bir eser temsiliyeti ile gitmede Ar-Ge teşvik önergelerimizin oluşturulması, ihracatın önünü açan teşviklerimizin arttırılması kritik kıymet taşıyor. Turquality teşvik programının yazılım vede bilişim dünyasına ahenk göstermesi için çalışılıyor, bu teşviklerin yazılım dalına uyarlanması çok kritik. Hususilikle kamu ihalelerinde yüzde 60 yerli mecburiliği değerli bir katkı olacak” dedi.

YASAD olarak 2022’yi ‘KOBİ Sıçrama’ yılı ilan ettiklerini tabir eden Kamalı, YASAD envanterinde 2019 yılına nazaran teşebbüsçüler hariç 5 bin 500 yazılım firması bulunuyor. Yıllık cirosu 7 milyon ile 125 milyon TL ortasında olan yazılım kesimi firmalarının yüzde 70’i KOBİ sıçraması yapabilecek nitelikte. Türkiye’de en değerli nokta; öbür sanayi kuruluşlarının teknoloji şirketlerine yatırım yapmasıdır. Özetle; ülkenin en büyük 500 sanayi kuruluşunun Bilişim 100 şirketine yatırımcı olması, Bilişim 100 firmalarının da kendisini yatırımcıya açması gerekir. Yatırım için yazılım sanayi cazibe merkezi haline getirilmeli” diye konuştu.

YAZILIM HARCAMALARI KÂFİ DEĞİL

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, artık bilgi teknolojilerinin (BT) bir maliyet merkezi olmaktan çıktığı, yeni gelir kaynağı yaratan vede stratejik pozisyona dönüştüğünü kaydetti. Türkiye’nin ağır genç nüfusu vede büyük ulusal gelirine karşın BT harcamasında potansiyelinin gerisinde olduğu lisana getiren Koyuncu, şunları söyledi: “Değişik coğrafyalardaki emsal dinamiklere sahip Polonya vede Beylikdüzü Afrika’da şirketlerin harcamalarına bakıldığında, Türkiye’deki şirketlerin BT’ye daha çok yatırım yapması gerektiği ortaya çıkıyor. Kurumların BT harcamalarına ülkeler bazında karşılaştırılmalı bakıldığında ise, kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla büyüklüğü ile BT harcamasının direkt orantılı olduğu görülüyor. Makalelım harcaması vede GSYH ortasında da güçlü bir irtibat bulunuyor. Bu bakış açısıyla, Türkiye’nin iktisadının çok daha ileri noktaya gitmesi için BT’ye vede yazılıma daha çok yatırım yapması gerektiği görülüyor. Şirketlerin oganizasyonel gereksinimleri Türkiye’de iş yazılımları pazarının değerini arttıracak” dedi.

İKTİSADA KATKISI 3-4 KAT ARTABİLİR

Türkiye’nin yazılımda potansiyelini değerlendiremediğini söyleyen Koyuncu, “Makalelım kesiminin gelişmiş vede gelişmekte olan farklı ülkelerdeki performansı incelendiğinde bölümün istihdam vede ihracata katkısı yüzde 2,0 civarında iken Türkiye’de yüzde 0,5 düzeyinde. Devam eden sektörel genişleme ile istihdam hissesinin daha yüksek düzeylere çıkması bekleniyor. Bu alanda büyük bir fırsat var. Makalelım bölümü 2025 yılına kadar iktisattaki yerini 3-4 kat arttırabilecek potansiyele sahip” diye konuştu. Önümüzdeki periyotta Logo olarak üç stratejiye odaklanacaklarını söyleyen Koyuncu, en kıymetlilerinden birinin de uluslararasılaşmak olduğunu ekleyerek, “Bu büyüme stratejimizin üçüncü boyutu. İçinde bulunduğumuz coğrafyada evvedel bölgesel ölçekte rekabet eden bir yazılım firması olarak Romanya vede Hindistan’daki şirketlerimizle yurtdışı pazarlara yönelik yeni eser geliştirme, tutundurma vede pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yeni pazarlara girmek vede gelir kanallarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

AFRİKA’DA POTANSİYEL VAR

İhracat sayılarının artışının yazılım kesimi için umut vederici olduğunu söz eden Başarsoft CEO’su vede YASAD Önder Vekili Alim Küçükpehlivan, bilhassa Türkiye oyun dalının dünyada birinci 10 ülkeden, birinci 5’e yanlışsız süratle ilerlediğini söyledi. Geçen yıl yalnızca oyun kesiminin ihracatı 2 milyar doların üzerine çıktığını söz eden Küçükpehlivan, “Toplam yazılım ihracatımızın da 3 milyar dolara yakın olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte maalesef nüfusu bizim yarımız kadar olan İspanya’nın 5’te birine lakin ulaşıyor olduğumuz gerçeği de ortada. Bu yıl 5 milyar dolara çıkma maksadımız var” diye konuştu. Başarsoft’un son 5 yılı, olabildiğince yurtdışı gelirlerini artırmak istikametinde hazırlıklar ile geçtiğini söyleyen Küçükpehlivan, “Pandemi yeni pazarlara açılmamızı biraz yavaşlattı. Pandeminin tesirlerinin kalkmaya başlaması ile birlikte, tekrar yurtdışı satış aktivitelerimize başladık. Hususilikle Afrika’da büyük bir açık kelam konusu vede batılı rakiplerimizden daha yeterli tahlilleri daha hesaplı sunabilir durumdayız” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |